Vi hjelper dere / Me aitame Teid   
    Søk i våre sider:
Hjem Norsk Eesti Teenused Ettevõttest Kuidas alustada äri Norras Töö Norras ehitusplatsil Uudiskirjad Uudistearhiiv kontakt 
 
Hjem > Eesti > Töö Norras ehitusplatsil

Töö Norras ehitusplatsil
Ehitusplatsi alla loetakse mitte ainult otsene ehitustöö, aga ka näiteks treppide paigaldus, ventilatsioonisüsteemide paigaldus jmt. tegevused. Nõuded on ranged ja nende täitmist kontrollib Tööakaitse amet koostöös politsei ja maksuametiga. Kontrollid käivad sageli, nii et selle peale loota ei tohiks, et ehk läheb õnneks. Lisaks tuleks meeles pidada, et asjaajamine Norras võtab kordades rohkem aega, kui Eestis. See tähendab, et firma registreerimine Norras võib võtta mitu kuud, töötajate registreerimine võtab kindlasti mõned nädalad aega, firma käibemaksu kohuslaseks registreerimine võib võtta isegi rohkem kui pool aastat. Kindlasti peaks sellega arvestama enne, kui lepingud kliendiga alla kirjutatakse. Meiepoolne soovitus on, et firma registreerimine on kõigepealt käima pandud ja alles siis võetakse endale mingid tähtaegadega seotud kohustused. Kindlasti tasub ka seda meeles pidada, et kui välismaa firma (NUF) ei täida oma kohustusi, siis trahvi ei teha mitte sellele firmale vaid selle firma Norra kliendile. See jällegi toob endaga kaasa peaaegu alati kliendi kaotuse, lisaks otsesele rahalisele kulule. Tänase päeva seisuga on trahv NOK 150 päevas iga projekti kohta, maksimaalselt NOK 75.000 ja lisaks NOK 30 iga töötaja iga päeva kohta, maksimaalselt NOK 15.000 töötaja kohta.

Mida ja mis järjekorras teha:
 1. Kõigepealt tuleb otsustada, millise organisatsiooni vormi peaks valima. Võimalusi on mitu (Norra aktsiaselts, välismaa firma filiaal või ilma püsiva tegevuskohata registreeritud välismaa firma), mõnel juhul võib lisaks kaaluda ka erinevaid kombinatsioone – näiteks AS ja ilma püsiva tegevuskohata NUF. Seejärel tuleb firma/firmad registreerida registrisse.

 2. Kui firma on registreeritud, siis peab registreerima töötajad. AS’il ja NUF’il toimub töötajate registreerimine erinevalt, NUF’i puhul on see aeganõudvam. Selleks, et töötaja saaks Norrasse registreerida, peab töötajal olema Norra isikukood või D-number (ajutine isikukood) ja maksukaart. Kui töötajal seda ei ole, siis peab töötaja käima politseis ja maksuametis. Politseisse tuleb aeg ette tellida ja ooteaeg võib olla mitu nädalat. Välismaa töötaja peab iga kahe aasta tagant ennast isiklikult identifitseerimas käima. See tähendab, et töötaja isiklikult peab oma passi ja töölepinguga Norrasse kohale tulema. Rohkem infot on olemas inglise keeles siin: http://www.skatteetaten.no/en/International-pages/ ja http://www.sua.no/en/

 3. Kui töötajal on olemas vajalikud dokumendid ja töötaja on tööle vormistatud (kas AA-registris või projekti registreeringu RF-1199 kaudu), siis tuleb tellida töötajale ID-kaart. See on kohustuslik kõigile, kes lähevad ehitusplatsile. ID kaardi saab tellida internetist leheküljelt https://www.hmskort.no/ Firma peab olema registreeritud käibemaksu kohuslaseks, kui seda veel ei ole, siis tuleb taotleda erandit Töökaitse ametist. Seejärel saab teha ID-kaartide tellimise lehel tellija ja järgmise sammuna juba tellida ID-kaardid. Alates jaanuarist 2016 ei saadeta enam arvet, ainus võimalus kaarte tellida on koheselt makstes. Kõige lihtsam on seda teha krediitkaardiga. ID-kaarti tellimiseks on vaja elektrooniliselt pildi kujul töötaja passipilti ja passi koopiat. Kui tellimus on tehtud ja kinnitatud, siis tohib täiesti ametlikult juba tööle minna. Kaardid saadetakse firma aadressile mõne päeva jooksul.

 4. Sõltuvalt sellest, millise organisatsiooni vormiga on tegu, on vaja Norras raporteerida töötajatele makstud palgad ja muud tasud. Kõik aasta jooksul Norras töötanud töötajad peavad ka hoolitsema selle eest, et nende tuludeklaratsioon on õige ja saab esitatud uue aasta alguses. See on töötaja kohustus ja mitte tööandja kohustus!

 5. Ehitusplatsil tuleb maksta vastavalt seadustele vähemalt miinimumpalka. See muutub tavaliselt igal kevadel aprillis-mais. Alates 1. juulist 2021 on palganumbrid sellised:
  1. Töötaja, kellel on erialane haridus: bruto NOK 220
  2. Töötaja, kellel ei ole erialast haridust, aga on vähemalt 1 aasta kogemust: NOK 206,50
  3. Töötaja, kellel on alla 1 aasta kogemust ja pole erialast haridust: NOK 198,30
   Palganumbrite info on olemas siin:
   https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

   Kui päevas töötatakse üle 9 tunni või nädalas üle 40 tunni, siis peab välja maksma vähemalt 40% palgalisa (lisa suurus sõltub konkreetse töötunni kellaajast ja nädalapäevast – näiteks pühapäeval on see 100%). Lisa tuleb igal juhul välja maksta. Igal juhul tuleb ehitusplatsil tehtud töö kohta pidada tunnitabelit. Sõltumata sellest, kas tegu on tükitöö või tunnitööga. Töökaitseameti kontroll küsib alati viimast palgalehte ja sellega kokku käivat tunnitabelit.
   Lisaks peab välismaal elavale töötajale kompenseerima kojusõidud, elamiskoha ja ka toiduraha (norra keeles diett). See peaks olema ka töölepingus või töölepingu lisas fikseeritud – ka see on üks punkt, mida Töökaitse amet alati küsib.

   Lisaks palgale peab iga välja makstud palga krooni pealt arvestama ka puhkuseraha, mis tuleb töötajale välja maksta järgmisel kalendriaastal, kui töötaja puhkusele läheb. Minimaalne puhkuse pikkus on 4 nädalat ja 1 päev. Selle eest tuleb alati arvutada 10,2% brutopalgast (k.a. ületunnid) puhkuserahaks. Töötajal on õigus puhkusele igal aastal, aga raha tohib välja maksta alles nn väljateenimise aastale järgneval aastal, ehk Norra mõistes nn puhkuse aastal. Väljateenimise aastal tohib puhkuseraha välja maksta ainult siis, kui töötaja töölt ära läheb, ehk lõpparvena. Kui firmas on ette nähtud 5 nädalat puhkust, siis peab arvutama puhkuseraha 12% palgast.

   Sotsiaalmaks Norras on 14,1%. Päris põhjapoolsetes piirkondades võib see ka madalam olla. Kui töötaja on Eestis sotsiaalsüsteemi liige, siis peab tal olema A1 Eesti Haigekassast esitamiseks Norrasse. Sellisel juhul peab maksma sotsiaalmaksu vastavalt Eesti seadustele Eestisse ka Norras teenitud palga pealt.

 6. Lisaks palgale ja muudele juba mainitud kuludele on tööandja kohustus ka järgnev:
  1. Vastavalt töö iseloomule turvavarustus – kingad, kuulmiskaitse, prillid jne.
  2. Tööriietus (töötunked, talvejakk jne.)
  3. Kohustuslik on tööõnnetuskindlustus
  4. Teatud tingimustel on kohustuslik ka pensioni kindlustus (lihtne reegel – kui töötaja on Eestis sots süsteemi liige, siis peab pensioni kindlustus olema Eestis ja kui töötaja on Norras liige, siis kõige tõenäolisemalt Norras). Norras tuleb sõlmida pensioni kindlustus kindlustusfirmaga ja kulu on minimaalselt 2% palgast + sots maks ja kindlustusfirma teenustasud.
  5. Mõnel konkreetsel juhul on vaja sõlmida ka teised kindlustused või garantiid, aga see lähtub juba tavaliselt kliendiga sõlmitud lepingust.
  6. Tööandja vastutab selle eest, et kogu varustus, nagu näiteks tööriistad, tellingud jne. on vastavuses ohutusnõuetega ja töötajatel on olemas väljaõpe ja teadmised nende kasutamiseks. Nõutav on ka kasutusjuhendite olemasolu platsil keeles/keeltes, millest kõik töötajad aru saavad.

 7. Oluline on ka meeles pidada, et kui ükskõik mis vahendid üle piiri tuuakse, siis peavad need olema tollitud. Näiteks kui töömees sõidab üle piiri karbitäie kruvidega, mida kasutatakse ehitusplatsil, siis peab need tollima. Kindlasti tasub piiripeal tollist küsida, kui on ebakindlus – trahvid vahelejäämise korral on väga suured ja paberimajandus on väga aeganõudev.


Aita AS, Bogstadveien 27B, 0355 OSLO, Norway, Tel.: +47 982 85 201, E-mail: post@aita.no