Vi hjelper dere / Me aitame Teid   
    Søk i våre sider:
Hjem Norsk Eesti kontakt 
 
Hjem

Aita AS


Uudised


1. ja 17. mai

1. ja 17. mai on riigipühad vastavalt Norra seadusele, mille nimi on Lov om 1. og 17. mai. Need päevad on pühapäevaga sarnased, aga erinevus on teiste pühadega võrreldes töötajate õigus palgale. Selleks, et töötajal oleks õigus saada palka 1. ja 17. mai eest, peab töötaja olema tööl eelmised või järgmised 30 päeva. Kui töötaja ei ole tööl 1. ja 17. mail ja need päevad ei ole pühapäeval või teisel päeval, mil töötaja nagunii ei oleks töötanud, on tööandjal kohustus maksta välja tavalise tööpäeva eest palk. Palgaarvestuses kasutatakse eraldi koodi nende kahe päeva eest välja makstud palga kohta (Helligdagsgodtgjørelse). Kui töötaja peab olema tööl, siis on tal õigus vähemalt 50%'le palgalisale. Kui töötaja puudub töölt ilma põhjuseta päeval enne või päeval peale 1. või 17. maid, ei ole tal õigus nende päevade eest tasu saada.

NB! Need reeglid kehtivad ainult 1. ja 17. mai kohta. Teiste riigipühade eest ei ole seadusega reguleeritud palga väljamaksmise nõuet, v.a. siis, kui töötaja reaalselt tööl on.


Maksuvaba söögiraha

Reisil olles on vastavalt ööbimiskohale võimalik maksta välja söögiraha maksuvabalt.

Aastal 2018 on maksuvabad summad järgmised:

Lisaks sellele, et summad on allpool ära toodud summade piires, peavad olema ka täidetud nõuded dokuementatsioonile – need nõuded muutunud ei ole. Lühidalt öeldes, peab töötaja täitma reisikulude aruande, et talle saaks midagi maksuvabalt välja maksta.

Ööbimisel hotellis või pansionaadis on maksuamet määranud erinevad summad.
NB! Maksuvaba söögiraha kui ööbitakse selles, mille nimi on Norra keeles hybel/brakke – ehk siis korter/barakk/ühiselamu ja muu koht, kus on võimalik teha süüa – enam ei kehti alates 2018 aastast pendeldajatele!

Ööbimine NorrasSumma
Pansionaat ja muu ilma söögitegemise võimaluseta ööbimiskoht, mis ei ole hotellkr 159
Hybel/brakke ehk korter/barakk/ühiselamu söögitegemise võimalusega NB! Ei kehti pendeldajale!kr 88
Hotell ilma hommikusöögitakr 569
Hotell hommikusöögiga (-20% eelmisest)kr 455
Endiselt tuleb maha arvutada täissummast, kui tööandja või keegi teine maksab toidu eest – 20% hommikusöök, 30% lõuna ja 50% õhtusöök.

Ööbimine välismaal (st. väljaspool Norrat)Summa
Hybel/brakke ehk korter/barakk/ühiselamu söögitegemise võimalusega NB! Ei kehti pendeldajale!kr 88
Pansionaat ja muu ilma söögitegemise võimalustea ööbimiskoht, mis ei ole hotellkr 159
Hotellis ööbimise puhul on summad erinevad sõltuvalt mast.
Samuti kehtib siin nõue maha arvutada % alusel, kui söögikorrad on kellegi teise poolt kaetud.

https://www.skatteetaten.no/en/rates/allowance-rates-for-subsistence-allowance-not-subject-to-withholding-tax/?year=2018


Nyheter


1. og 17. mai

1. og 17. mai er høytidsdager, jf. Lov om 1 og 17 mai. Disse dagene er likestilt med søndager, men skiller seg på noen områder fra andre helligdager når det gjelder rett til lønn. For å ha rett til lønn 1. og/eller 17. mai, må arbeidstaker enten ha vært ansatt sammenhengende de siste 30 dager forut, eller senere dersom det er inngått en arbeidsavtale med en varighet på minst 30 dager. Når en arbeidstaker får fri skal arbeidsgiver betale full lønn for 1. og 17. mai som ikke faller på en søndag eller annen helligdag, dersom arbeidstakeren normalt skulle vært i arbeid. Ved lønnsberegningen benyttes en egen kode for lønn utbetalt for disse to dagene (Helligdagsgodtgjørelse). Dersom arbeidstaker må jobbe på disse dagene skal det gis et tillegg på minst 50 % til vanlig lønn. Dersom en arbeidstaker har ugyldig fravær siste virkedag før eller første virkedag etter 1. og/eller 17. mai, vil retten til lønn falle bort.

NB! Disse bestemmelsene gjelder kun for 1. og 17. mai. For andre helligdager regulerer ikke loven rett til lønnsutbetaling, unntatt når den ansatte faktisk er på jobb.


Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt.

Ved overnatting på pensjonat, hybel/brakke/privat med kokemulighet eller hotell har Skattedirektoratet fastsatt særskilte satser. Sats for overnatting på hybel/brakke eller privat utgår fra og med inntektsåret 2018 for arbeidstakere på pendleropphold. Skattefri dekning fra arbeidsgiver til kost skal ikke begrenses etter 24-månedersregelen, dvs. arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter perioden på 24 måneder.

Det fastsettes også sats for langtransportsjåfører.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring – innlandSatser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheterkr 159
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privatkr 88
For arbeidstakere som bor på hotellkr 569
For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost reduseres hotellsats med 20 prosent.kr 455
Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).
For langtransportsjåførerkr 300

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring – utlandSatser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheterkr 159
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privatkr 88
For arbeidstakere som bor på hotell anses kostgodtgjørelse ihht Statens satser for kostgodtgjørelse utland (gitt i medhold av særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge § 8) som trekkfrie.
Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 10 prosent for frokost, 40 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).
For langtransportsjåførerkr 300

Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/?year=2018
Aita AS, c/o Agente, Stortingsgata 12, 0161 OSLO, Norway, Tel.: +47 982 85 201, E-mail: post@aita.no