Vi hjelper dere / Me aitame Teid   
    Søk i våre sider:
Hjem Norsk Eesti kontakt 
 
Hjem

Aita AS


Uudised


Muudatused käibemaksu esindaja rollis

Hea uudis Eesti firmadele Norras! Info on olemas ka norra keeles http://skatteetaten.no/mva-rep või inglise keeles http://www.skatteetaten.no/vat-rep

Nõue käibemaksu esindaja olemasolu kohta välismaa firmadele muudetakse juba alates 1. aprillist 2017.

1. april 2017 muudetakse Norras käibemaksu seadust. Sisse viiakse erand käibemaksu esindaja nõude kohta, kui firmad, millel ei ole püsivat tegevuskohta Norras, on registreeritud maal, millega on Norral allkirjastatud info vahetamise ja käibemaksu sissenõudmise leping.

Norra maksuameti lehe põhjal kehtib see järgnevate maade kohta: Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Island, Malta, Holland, Poola, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Suurbritannia, Rootsi, Saksamaa, Tšehhi, Bulgaaria, Eesti, Fääri saared, Gröönimaa, Kreeka, Horvaatia, Küpros, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia ja Ungari.

Erand ei kehti firmadele, kes on pärit teistelt maadelt, kui need, mis ülalpool ära toodud ja peavad endiselt Norras registreerima läbi esindaja.


Käibemaksuaruandlus muutub 1. jaanuarist 2017.

Tavaline siiani kasutuses olnud aruanne (Omsetningsoppgave) asendatakse alates 1. jaanuarist uuega, mille nimi on Skattemelding for merverdiavgift.
Kõige suuremad muudatused on seotud kauba impordiga Norrasse. Lisaks muutub ridade arv aruandes seniselt 11’lt 19’ni.

Kauba impordiga seotud käibemaksu ei arveldata edaspidi enam tolli arvel, vaid saadetakse maksuametisse seoses käibemaksu aruandega. See tähendab positiivset muudatust firma rahavoogudega seoses, sest maksmine toimub hiljem. Muid muudatusi seoses kauba impordiga see kaasa ei too.
Kauba impordi käibemaksu arvestuse alus on endiselt kauba tolliväärtus. Keerulisemaks teeb arvestuse see, et tollideklaratsioonil enam ei näidata käibemaksu – selle peab importija ise arvutama väärtuse põhjal. Arvestuse aluseks on tollideklaratsioon. Eesmärgiks on, et kõik firma tollideklaratsioonid kogutakse kokku altinni portaali.

Lisaread aruandes on seotud sellega, et käibemaksuvaba käive jagatakse kolmere reale: käibemaksuvaba Norrasisene käive, käibemaksuvaba käive välismaale ja käibemaksuvaba käive seoses kauba ekspordiga. Lisandub ka rida Norrasisese pöördkäibemaksustatava kulu jaoks (see puudutab väheseid – naïteks kuulub sinna alla kliimakvoodid ja kuld).

Meie klientidel ei ole vaja midagi eraldi teha, et uus aruanne õigeks saaks – meie hoolitseme selle eest. 1. aruanne, mis tuleb saata Maksuametile vastavalt uutele reeglitele on tähtajaga 10.aprill 2017, aga süsteem peab olema paigas alates 1. jaanuarist.


Nyheter


Endringer i mva-representant ordningen

Krav til merverdiavgiftsrepresentant for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) endres fra 1. april 2017.

Fra 1. april 2017 endres merverdiavgiftsloven. Det innføres unntak fra kravet om representant for næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i Norge, dersom den næringsdrivende er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav. Dette gjelder virksomheter hjemmehørende i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Færøyene, Grønland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Ungarn.

Næringsdrivende fra andre land enn de som er listet ovenfor, er ikke unntatt fra kravet og må fortsatt la seg registrere i Norge ved representant som er solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgift.


Ny MVA-melding fra 01.01.17

Dagens omsetningsoppgave blir erstattet med den nye oppgaven Skattemelding for merverdiavgift.
De mest vesentlige endringer er knyttet til vareimport fra utlandet. I tillegg økes antall poster i oppgaven fra 11 til 19.

Innførselsmerverdiavgift vil ikke lenger fremkomme på tolldeklarasjonen og blir ikke lenger betalt til Tolletaten, men skal rapporteres direkte i den nye mva-meldingen. Dette er en positiv likviditetsmessig endring i og med at importøren ikke først betaler tollfaktura og deretter krever fradrag på mva-meldingen. Ellers blir det ingen endringer knyttet til vareimport.
Innførselsavgiften blir fortsatt beregnet basert på varens tollverdi. Tolldeklarasjonen oppgir ikke lenger størrelsen på avgiften, den må beregnes. Det er planer om å samle alle tolldeklarasjoner til altinn.

Nye poster i deklarasjonen kommer i forbindelse med at en del tall må spesifiseres, for eksempel skal fritatt omsetning deles opp i avgiftsfri omsetning innenlands, omsetning til utlandet og omsetning i forbindelse med vareeksport. I tillegg blir det poster for innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt.

Våre kunder trenger ikke å gjøre noe for at ny oppgave blir riktig – vi sørger for det. Første innsendingsfrist for ny melding er 10. april 2017, men systemene må være på plass fra 1. januar.Aita AS, c/o Agente, Stortingsgata 12, 0161 OSLO, Norway, Tel.: +47 982 85 201, E-mail: post@aita.no